Vi byt­ter loka­ler

Vi byt­ter loka­ler

Etter 30 år i bran­sjen og 10 år i de 750m² sto­re loka­le­ne på Gro­rud står vi nå foran en spen­nen­de end­ring. Den 1. febru­ar byt­ter vi loka­ler og slår oss ned i Opp­sals­tub­ben 3 i Oslo.

Vi job­ber kon­ti­nu­er­lig med å jus­te­re foku­set vårt etter tren­de­ne i bran­sjen, og nå er det per­fek­te tids­punk­tet for en slik for­and­ring.

Vi gle­der oss, og håper på å se deg i våre nye loka­ler!

Vei­be­skri­vel­ser

Fra

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avta­le

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpnings­ti­den.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS