Tje­ner mind­re på brukt­bil – sper på med elsykler

Sto­re end­rin­ger i bil­mar­ke­det gjør at bran­sjen må ten­ke nytt. Brukt­bil­sel­ger Per Røn­ning flyt­ter til mind­re loka­ler, og sper på drif­ten med salg av elsykler.

Les mer i Dagens Nærings­liv

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS