Ikke selg bilen til spott­pris, bytt den i en elsykkel

Ikke selg bilen til spott­pris, bytt den i en elsykkel

Det er man­ge som ten­ker at bilen din ikke er noe verdt, og at den er klar for å sel­ges til meget lav pris. Da kan det være verdt å få en verdi­vur­de­ring av bilen, og kan­skje du kan få mer igjen for den enn du tror.

Hos oss opp­le­ver vi ofte at man­ge ikke vet hvor mye den eld­re bilen er verdt. Det er man­ge som kom­mer til oss og for­tel­ler at bilen ble vra­ket eller solgt til spott­pris. Ofte er det slik at beho­vet har for­and­ret seg, og man har ikke len­ger like mye bruk for bilen som tidligere.

Få verdi­vur­de­ring av din bil

Nå har el-syk­ler vært på mar­ke­det noen år, og fle­re og fle­re begyn­ner å få øyne­ne opp for hvil­ke mulig­he­ter det­te byr på. En syk­kel er enkel å par­ke­re, kom­mer lett frem i tra­fik­ken og er meget øko­no­misk guns­tig i for­hold til bil.Siden elsyk­ke­len sen­ker ters­ke­len for å syk­le, for­di man ikke tren­ger å være i så god fysisk form, og man blir mind­re svett, kan du syk­le leng­re og mer enn tidligere.

Det er der­for man­ge som øns­ker å byt­te ut bilen med en el-syk­kel. Kom­mer du til oss i Pers bil og Pers Elsyk­ler kan vi ord­ne alt for deg, og gjør gjer­ne en verdi­vur­de­ring av din gam­le bil og tar den i inn­byt­te.

Hos oss kan du vel­ge mel­lom et bredt utvalg av elsyk­ler. Se alle våre model­ler her.

Kun­ne det­te vært noe for deg? Kon­takt oss i dag for en ufor­plik­ten­de verdi­vur­de­ring av din gam­le bil.

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS