Pers bil­suk­sess i Oslo

I en knall­tøff bran­sje, brukt­bil­salg, gjør tyn­se­tin­gen Per Røn­ning stor suk­sess. Så bra har han gjort det, at bedrif­ten er en «Gaselle­be­drift».

Les mer på Øst­len­din­gen

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS