Per er bil­sel­ge­ren som tar bilen i inn­byt­te mot elsykkel

– Det er for man­ge biler i Oslo. Elsyk­kel er et glim­ren­de alter­na­tiv som pas­ser for alle, sier bil­for­hand­ler Per Rønning.

Les mer i Kli­ma Oslo

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS