NAF-test og Eu-kontroll

Vi bru­ker Naf på eu kon­troll og tilstandsrapport.

Ikke alle kun­der har like stor kunn­skap om bil, og har kan­skje hel­ler ikke mulig­het til å ha med seg kyn­di­ge per­soner ved kjøp av bil.

For at alle kun­der skal få den nød­ven­di­ge trygg­het ved kjøp av bil anbe­fa­les der­for kun­der i den­ne situa­sjo­nen å få utført en NAF-Test på bilen.

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS