Medieomtale

Nå flyt­tes butik­ken hjem til Oppsal

– Per Røn­ning har solgt brukt­bi­ler i over 30 år. Når flyt­ter han butik­ken hjem til Oppsal.

Les mer i Nord­strands Blad

Per er bil­sel­ge­ren som tar bilen i inn­byt­te mot elsykkel

– Det er for man­ge biler i Oslo. Elsyk­kel er et glim­ren­de alter­na­tiv som pas­ser for alle, sier bil­for­hand­ler Per Rønning.

Les mer i Kli­ma Oslo

Tje­ner mind­re på brukt­bil – sper på med elsykler

Sto­re end­rin­ger i bil­mar­ke­det gjør at bran­sjen må ten­ke nytt. Brukt­bil­sel­ger Per Røn­ning flyt­ter til mind­re loka­ler, og sper på drif­ten med salg av elsykler.

Les mer i Dagens Nærings­liv

Hos Per kan du byt­te bilen i en elsykkel

– Det er rett og slett ikke plass til alle bile­ne i byen, sier ver­dens tro­lig enes­te bil­sel­ger som tar en brukt­bil i byt­te mot en elsyk­kel eller to.

Les mer på Perselsykler.no

Nå skal Per også sel­ge elsykler

Per Røn­ning er et kjent fjes for man­ge bilin­ter­es­ser­te i Gro­rud­da­len, nå skal man­nen bak Pers bil også sat­se på elsykler.

Les mer i Gro­rud­da­len

Fem til ti pro­sent verdi­fall på dieselbiler

Per Røn­ning i Pers Bil opp­le­ver at inter­es­sen for die­sel­bi­ler fal­ler. Han har nylig star­tet å sel­ge elsyk­ler for å ha fle­re ben å stå på.

Les mer på Dagens Nærings­liv

Pers bil­suk­sess i Oslo

I en knall­tøff bran­sje, brukt­bil­salg, gjør tyn­se­tin­gen Per Røn­ning stor suk­sess. Så bra har han gjort det, at bedrif­ten er en «Gaselle­be­drift».

Les mer på Øst­len­din­gen

Fan­get på film: Så glatt var det i Oslo

Per Røn­ning fikk seg en over­ras­kel­se da han sjek­ket bil­for­ret­nin­gens over­våk­nings­ka­me­ra natt til tirsdag.

Se video på VGTV

Krom­ma, blank og lekker

– Å kal­le meg helt A4 er vel ikke helt rik­tig, hum­rer Per Røn­ning som nå skal tus­le rundt med sin Tes­la. Øst­len­din­gen ble med på en prøvetur.

Se video på Øst­len­din­gen

Impo­ne­rer i nye lokaler

Pers bil har pus­set opp loka­le­ne sine og i fjor ble bedrif­ten til­delt «Gaselle­pri­sen» i regi av Dagens Nærings­liv. Nå ser frem­ti­den lys ut for bil­for­ret­nin­gen, som øns­ker å dob­le omsetningen.

Les mer på Groruddalen.no

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS