Fem til ti pro­sent verdi­fall på dieselbiler

Per Røn­ning i Pers Bil opp­le­ver at inter­es­sen for die­sel­bi­ler fal­ler. Han har nylig star­tet å sel­ge elsyk­ler for å ha fle­re ben å stå på.

Les mer på Dagens Nærings­liv

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS