Oppnå bedre pris, la oss selge bilen din kostnadsfritt gjennom vårt nettverk.

Du får utbe­talt en for­hånds­av­talt pris da bilen er solgt.

Mer enn 30 års erfaring.

Det­te slip­per du å ten­ke på:

Omre­gist­re­ring, slet­ting av pant( hef­tel­ser) EU-kon­troll, tak­se­ring, vask/polering, ser­vice, skader/mangler.

Pers bil AS er fullt ansvar­lig for opp­gjør og even­tu­el­le kla­ger i ettertid.

Bilen for­ven­tes solgt i løpet av to til fire uker.

Kun­den til­bys finan­sie­ring og vi kan ta biler i innbytte.

Om du fyl­ler ut skje­ma så kon­tak­ter vi deg der­som det­te er en aktu­ell bil for oss. Om du ikke hører noe kan det skyl­les at pri­sen er for høy eller and­re ting.

På for­hånd takk!

NB: Pers bil bru­ker sosia­le medi­er til annon­se­ring, men dis­ku­te­rer ikke på dis­se platt­for­me­ne. Ta gjer­ne kon­takt på tlf: 22164050 for en hyg­ge­lig bilprat.

Hil­sen Per i Pers bil.

Pers Bil AS

Opp­sals­tub­ben 3
0685 Oslo

Kon­takt­in­for­ma­sjon

Tele­fon: 22 16 40 50
E‑post: per@persbil.no

Åpnings­ti­der

Man­dag — Fre­dag: 09.00 — 17.00
Lør­dag: Vis­ning etter avtale

Det er mulig å avta­le vis­ning uten­om åpningstiden.

COPYRIGHT © 2017 PERS BIL | Utviklet av: Sveum design AS